Vilkar for bruk

Disse vilkårene og betingelsene for bruk ("bruksvilkårene") utgjør en avtale mellom deg ("du", "din", "bruker"); operatøren ("operatøren") av nettstedet som ligger på https://seeking-affair.com ("nettstedet"); og eieren av nettstedet ("nettstedseieren" og sammen med operatøren, "vi" eller "oss"). Les disse bruksvilkårene nøye for å være sikker på at du forstår dem. Ved å se, gå inn på, bruke eller surfe på nettstedet, eller ved å registrere deg på nettstedet eller via et nettsted som er lenket til eller fra nettstedet som medlem av tjenesten (som definert heri), godtar du disse bruksvilkårene som en bindende juridisk avtale mellom deg og oss, uten begrensninger eller forbehold.

1. Applikasjon

Nettstedet eies av nettstedseieren og drives av operatøren for å levere og/eller tilby lenker eller henvisninger til andre nettsteder som leverer tjenester for voksne til å kommunisere online for underholdningsformål ("tjenesten"). Disse bruksvilkårene gjelder for all bruk av nettstedet eller tjenesten.

2. Tilgang

Vi gir deg tillatelse til å få tilgang til og bruke nettstedet gratis i samsvar med disse bruksvilkårene. Ingen annen bruk er tillatt. Tilgang til nettstedet er tillatt etter vårt eget skjønn, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten eller nettstedet med eller uten varsel. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes. Du er selv ansvarlig for å gjøre alle nødvendige tiltak for å få tilgang til nettstedet. Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som får tilgang til nettstedet via din internettforbindelse, er kjent med disse bruksvilkårene og at de overholder dem.

3. Opplysninger

Operatøren kan behandle visse opplysninger om deg (inkludert telefonnumre og/eller e-postadresser) eller gi dem videre til andre i samsvar med personvernerklæringen. Ved å bruke nettstedet, samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle data du oppgir er korrekte og nøyaktige. Du erkjenner at selv om operatøren bestreber seg på å opprettholde de nødvendige sikkerhetstiltakene for dine personopplysninger, kan vi ikke sikre sikkerheten eller personvernet til informasjonen du oppgir via Internett og dine elektroniske meldinger og innlegg, og du fritar oss fra ethvert ansvar i forbindelse med bruk av slik informasjon av andre parter.

4. Berettigelse

Nettstedet og Tjenesten er kun ment for personlig bruk av individuelle medlemmer og kan ikke brukes i forbindelse med kommersiell virksomhet. Organisasjoner, selskaper og/eller bedrifter kan ikke bli medlemmer og skal ikke bruke nettstedet eller tjenesten til noe formål. Ved å bruke nettstedet eller tjenesten erklærer og garanterer du at (a) du er 18 år eller eldre, (b) du ikke er dømt for en seksualforbrytelse og for øyeblikket ikke har noen strafferettslige anklager mot deg med hensyn til en seksualforbrytelse, (c) du ikke er pålagt å registrere deg som seksualforbryter hos noen myndighet, og (d) du har rett, myndighet og kapasitet til å inngå og overholde disse bruksvilkårene.

5. Eiendomsrettigheter

Du erkjenner og godtar at nettstedet inneholder informasjon og innhold som er beskyttet av immaterielle rettigheter og andre lover, og som ikke kan brukes på annen måte enn det som er angitt i disse bruksvilkårene. Du erkjenner og samtykker videre i at all opphavsrett, designrettigheter, databaserettigheter, patenter og eventuelle rettigheter til oppfinnelser, know-how, handels- og forretningsnavn, forretningshemmeligheter og varemerker (enten registrert eller uregistrert) og eventuelle søknader om dette ("immaterielle rettigheter") på nettstedet tilhører og tilhører operatøren, eller er lisensiert til operatøren med mindre annet er spesifisert. Alle slike rettigheter til operatøren er herved hevdet og forbeholdt.

6. Oppførsel

Du samtykker i å ikke bruke nettstedet eller tjenesten til ulovlige eller voldelige formål eller på noen måte som forstyrrer vår evne til å tilby nettstedet og/eller tjenesten eller skader vår eiendom. Du samtykker i at din bruk av nettstedet og tjenesten er underlagt alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.

Du samtykker også:

Ulovlig og/eller uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn, telefonnumre og/eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uønsket e-post og uautorisert innramming av eller lenking til nettstedet, vil bli undersøkt, og passende rettslige skritt vil bli tatt etter operatørens eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, sivilrettslig, strafferettslig og påbud.

Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet, serveren som nettstedet er lagret på eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet. Du må ikke angripe nettstedet via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Ethvert forsøk på et slikt angrep, eller ethvert annet forsøk på å hacke eller skade nettstedet, vil bli forfulgt som både en sivilrettslig og strafferettslig overtredelse i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Vi vil rapportere slike handlinger til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke nettstedet og tjenesten opphøre umiddelbart.

7. Sikkerhet

Nettstedet og alle nettsteder som er lenket fra Nettstedet, er en underholdningstjeneste. Din bruk av nettstedet og tjenesten skjer helt og holdent på eget ansvar. Du bør utvise forsiktighet når du vurderer hva du ser når du er involvert i internettkommunikasjon med personer eller enheter som er ukjente for deg, og være klar over at folk ikke nødvendigvis er den de utgir seg for å være, og at folk kan gi informasjon eller oppføre seg på en måte som er upålitelig, villedende eller ulovlig.

VI UTFØRER IKKE BAKGRUNNS- ELLER SIKKERHETSSJEKKER AV NETTSTEDETS BRUKERE. VI UNDERSØKER HELLER IKKE BAKGRUNNEN TIL BRUKERNE AV NETTSTEDET ELLER FORSØKER Å VERIFISERE BRUKERNES UTTALELSER. ALLE BRUKERE AV NETTSTEDET ER ANSVARLIGE FOR SINE EGNE HANDLINGER MED HENSYN TIL NETTSTEDET ELLER TJENESTEN

Ved å bruke Nettstedet eller Tjenesten aksepterer du at individuelle profiler, meldinger og kommunikasjon kan være uekte, og du samtykker i å ta rimelige forholdsregler i all samhandling med andre medlemmer eller brukere av Nettstedet eller Tjenesten, spesielt hvis du bestemmer deg for å møtes offline eller personlig. Du er alene ansvarlig for din samhandling med andre medlemmer eller brukere av nettstedet eller tjenesten. Du bør ikke oppgi personlig eller økonomisk informasjon (for eksempel kredittkort, personnummer eller bankkontoinformasjon) til andre medlemmer eller brukere av nettstedet eller tjenesten.

Tjenesten vår og/eller tredjeparts nettsteder og annonsører vi lenker til, kan gi brukerne mulighet til å utforske sine fantasier og samhandle med andre på nettstedet. Det er imidlertid ingen garanti for at du vil finne en date eller partner på nettstedet vårt eller ved hjelp av tjenesten vår eller en tredjeparts nettsted eller tjeneste. Du er også innforstått med og godtar at det finnes medlemmer på nettstedet og/eller tredjepartsnettsteder som bruker nettstedet/nettstedene utelukkende for underholdningsformål. Disse brukerne og abonnentene søker ikke fysiske møter med noen de møter på tjenesten, men anser kommunikasjonen med brukere og medlemmer som underholdning. Du erkjenner og godtar at bruker- og medlemsprofiler og kommunikasjon fra slike personer ikke nødvendigvis er sanne, nøyaktige eller autentiske, og at de kan være overdrevne eller fantasifulle. Du erkjenner og forstår at du kan kommunisere med slike personer, og at vi ikke er ansvarlige for slik kommunikasjon. Vi kan ikke garantere at alle brukerprofiler er opprettet av virkelige personer som har til hensikt å møtes eller chatte på tjenesten vår. Noen brukerprofiler kan være fiktive eller opprettet for formål utenfor vår kontroll. Brukere som bryter brukervilkårene våre, eller som vi mener er opprettet fiktivt for å delta i forbudte aktiviteter, vil imidlertid bli slettet umiddelbart.

8. Innhold på nettstedet

Når du bruker nettstedet og/eller tjenesten, kan du få tillatelse til å legge ut, laste opp, overføre, vise, publisere, distribuere eller på annen måte sende materiale til nettstedet (samlet kalt "innlegg"), inkludert, men ikke begrenset til, bilder, informasjon eller tekst (samlet kalt "innhold"). Du er eneansvarlig for innholdet du legger ut, og samtykker i å ikke legge ut innhold som:

Det foregående er en delvis liste over hva slags innhold som er ulovlig eller forbudt på nettstedet. Operatøren forbeholder seg retten til å undersøke og ta passende rettslige skritt etter eget skjønn mot alle som bryter denne delen eller noen annen bestemmelse i disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning å fjerne det krenkende innholdet fra nettstedet, avslutte overtrederens tilgang til nettstedet og/eller tjenesten, og kontakte og avsløre informasjon til relevante myndigheter.

Operatøren forbeholder seg retten (men fraskriver seg enhver plikt, forpliktelse eller ansvar) til å gjennomgå, skjerme, nekte å legge ut, fjerne i sin helhet eller redigere (når som helst og uten forvarsel) alt innhold som operatøren mener, etter eget skjønn, kan bryte disse vilkårene for bruk.

Vi vil ikke være ansvarlig, eller ansvarlig overfor noen tredjepart, for innholdet, nøyaktigheten eller lovligheten av innhold som er lagt ut på nettstedet. Operatøren forbeholder seg retten til å avsløre din identitet til enhver tredjepart som hevder at innhold som er lagt ut av deg på nettstedet utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter, deres rett til personvern eller andre rettigheter.

Når du legger ut innhold på et offentlig område på nettstedet, gir du oss automatisk, og du erklærer og garanterer at du har rett til å gi oss en ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fullt betalt, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, fremføre, vise, avsløre og distribuere slik informasjon og slikt innhold og til å utarbeide avledede verk av, eller inkorporere i andre verk, slik informasjon og slikt innhold, og til å gi og autorisere underlisenser av det foregående for alle formål knyttet til drift og markedsføring av nettstedet og tjenesten.

Du bør også være klar over at i henhold til føderal lov er alle visuelle avbildninger som du legger ut på nettstedet, og som viser faktisk seksuelt eksplisitt atferd, avbildninger av kjønnsorganene eller kjønnsområdet, eller simulert seksuelt eksplisitt aktivitet, slik disse begrepene er definert i 18 U. S. C. 2256 (2). U.S.C. 2256 (2)(A)(i)-(v) og 18 U.S.C. 2257A ("Section 2257"), krever at du fører registeret som kreves i henhold til 18 U.S.C. 2257 og må inneholde en "18 U.S.C. 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement". Hvis du ikke overholder bestemmelsene i 18 U.S.C. 2257, kan du bli straffe- og sivilrettslig forfulgt for brudd på 18 U.S.C. 2257.

Hvis du registrerer deg på et nettsted med uformelt tema, er du ved å godta disse vilkårene og betingelsene klar over at du registrerer deg på et nettsted for voksne som inneholder eksplisitte bilder. Disse seksuelle bildene og annet innhold kan også bli sendt til deg via e-post som en del av tjenesten din. Alt markedsføringsmateriell og alle bilder på dette nettstedet leveres av tredjeparter som selv sørger for å overholde paragraf 2257.

9. Lenker; annonsører

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller tjenester utelukkende for å gjøre det lettere for brukerne. Vi støtter ikke slike lenkede nettsteder eller informasjonen, materialet, produktene eller tjenestene som finnes på andre lenkede nettsteder eller som er tilgjengelige via andre lenkede nettsteder. Videre gir vi ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier med hensyn til informasjonen, materialet, produktene eller tjenestene som finnes på eller er tilgjengelige via de lenkede nettstedene. Tilgang til og bruk av lenkede nettsteder, inkludert informasjon, materiale, produkter og tjenester på lenkede nettsteder eller som er tilgjengelige via lenkede nettsteder, skjer utelukkende på egen risiko.

Din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i kampanjer fra, annonsører som finnes på eller via nettstedet, er utelukkende et forhold mellom deg og den aktuelle annonsøren. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike avtaler eller som følge av slike annonsørers tilstedeværelse på nettstedet.

Andre parter enn oss kan tilby tjenester eller selge produkter via tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke for tilbudene til noen av disse virksomhetene eller innholdet i deres produkt- og tjenestetilbud. Vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger, produkter og innhold fra slike annonsører eller tilknyttede nettsteder. Du bør lese deres personvernerklæringer og andre vilkår og betingelser for bruk nøye.

Når du bruker tredjepartsapplikasjoner som er koblet til nettstedet ("tredjepartsapplikasjoner"), erkjenner og godtar du at vi kan overføre brukerinnsendinger til tredjeparts nettsteder eller tredjepartsapplikasjoner via applikasjonsprotokollgrensesnitt som er utviklet og vedlikeholdt av disse tredjeparts nettstedene eller tredjepartsapplikasjonene. Vi er ikke ansvarlige for overføringen av brukerinnsendinger fra tjenesten til tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapplikasjoner, og heller ikke for bruken av brukerinnsendinger på tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapplikasjoner. Du bør lese gjennom tjenestevilkårene og personvernerklæringene til tredjeparts nettsteder eller tredjepartsapplikasjoner. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke funksjoner, innhold eller annet materiale på eller tilgjengelig fra tredjeparts nettsteder eller tredjepartsapplikasjoner. Vi kontrollerer, reviderer eller godkjenner heller ikke tredjeparts nettsteder eller tredjepartsapplikasjoner. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapplikasjoner, gjør du det på egen risiko og samtykker i at din bruk av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapplikasjoner er på "som den er"-basis uten noen garanti med hensyn til handlingene på tredjepartsnettstedene eller tredjepartsapplikasjonene, og at denne avtalen ikke gjelder for din bruk av tredjepartsnettsteder eller tredjepartsapplikasjoner.

Nettstedene som er lenket til/fra nettstedet er ikke nødvendigvis under operatørens kontroll, og operatøren er ikke ansvarlig for innholdet på et lenket nettsted eller en lenke i en ikke-tilknyttet lenke. Operatøren forbeholder seg retten til å avslutte enhver lenke eller koblingsprogram når som helst. Operatøren har valgt koblingene for din bekvemmelighet. Utvelgelsen eller utelatelsen av lenker er ikke ment å støtte bestemte selskaper, virksomheter, tjenester eller produkter, selv om domenenavnet til det lenkede nettstedet ligner domenenavnet for nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjepartsnettstedene som er lenket til/fra nettstedet, gjør du det helt og holdent på egen risiko. Eventuelle lenker til en hvilken som helst del av nettstedet skal være den lenkende partens ansvar, og operatøren skal ikke være ansvarlig for varsling om eventuelle endringer i navn eller plassering av informasjon på nettstedet. Din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i kampanjer av annonsører eller bedrifter som finnes på eller gjennom nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger, er utelukkende mellom deg og en slik annonsør eller bedrift. DU SAMTYKKER I AT VI IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL HOLDES ANSVARLIGE FOR TAP ELLER SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED HANDEL MED SLIKE ANNONSØRER ELLER VIRKSOMHETER SOM FINNES PÅ NETTSTEDER SOM ER LENKET TIL/FRA NETTSTEDET.

10. Vårt ansvar

Vi vil drifte Nettstedet med rimelig dyktighet og omhu som en leverandør av nettbaserte tjenester. Vi vil gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å opprettholde driften av Nettstedet, men det kan være nødvendig å midlertidig stanse driften av Nettstedet eller Tjenesten fra tid til annen av driftsmessige årsaker. Vi skal gjøre kommersielt rimelige anstrengelser for å gjenopprette driften av nettstedet og tjenesten så snart som mulig etter en slik midlertidig stans. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer på nettstedet og/eller tjenesten fra tid til annen.

11. Fraskrivelse av garantier

Vi gir ingen garantier for nøyaktigheten av innhold som vises på eller overføres via nettstedet, nettsteder som er lenket til/fra nettstedet, tjenesten eller produkter og tjenester som er oppført av andre på eller via nettstedet og/eller tjenesten. Vi anbefaler deg å verifisere all slik informasjon og alle slike tilbud på egen hånd. Vi gir ingen garantier for kvaliteten, påliteligheten eller ektheten til tjenesteleverandører eller tredjeparter som vises på eller via nettstedet, nettsteder som er lenket til/fra nettstedet eller tjenesten, og vi er ikke ansvarlige for handlinger eller utelatelser begått av slike tredjeparter.

Selv om alle medlemmer må godta disse bruksvilkårene, kan vi ikke garantere at alle medlemmer har overholdt bruksvilkårene. Det kan også være mulig for andre å få tak i personopplysninger om deg som følge av din bruk av tjenesten. Disse andre kan bruke opplysningene dine til andre formål enn det du hadde til hensikt. Vi er ikke ansvarlige for bruken av personopplysninger som du oppgir i tjenesten. VI FRASKRIVER OSS ALT ANSVAR, UANSETT HANDLINGSFORM, FOR HANDLINGER ELLER UNNLATELSER FRA ANDRE BRUKERE AV NETTSTEDET (INKLUDERT UAUTORISERTE BRUKERE), ENTEN SLIKE HANDLINGER ELLER UNNLATELSER SKJER UNDER BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE.

NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG PRODUKTER OG TJENESTER FRA OPERATØREN, NETTSTEDSEIEREN OG ANDRE INKLUDERT PÅ NETTSTEDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM TILGJENGELIG". VI FRASKRIVER OSS ENHVER REPRESENTASJON ELLER GARANTI AV NOE SLAG, ENTEN DET ER UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, NÅR DET GJELDER NOE SOM HELST I FORBINDELSE MED NETTSTEDET, DETS INNHOLD ELLER TJENESTEN, OG ANDRES PRODUKTER OG TJENESTER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE, ELLER EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER SOM OPPSTÅR VED HANDEL ELLER SEDVANE ELLER HANDEL. VI GIR INGEN GARANTI FOR AT INNHOLDET PÅ NETTSTEDET ER OPPDATERT, NØYAKTIG, PÅLITELIG ELLER FULLSTENDIG, OG DU SKAL IKKE STOLE PÅ ELLER ANTA NØYAKTIGHETEN ELLER EKTHETEN AV SLIKT INNHOLD. VI FRASKRIVER OSS HERVED ENHVER GARANTI FOR AT NETTSTEDET, DETS INNHOLD, TJENESTEN ELLER ANDRES PRODUKTER OG TJENESTER VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL, ELLER AT NETTSTEDET ER FRITT FOR VIRUS, ORMER, TROJANSKE HESTER ELLER ANNEN KODE SOM HAR FORURENSENDE ELLER ØDELEGGENDE EGENSKAPER. VED DIN BRUK AV NETTSTEDET, DETS INNHOLD, TJENESTEN ELLER ANDRES PRODUKTER OG TJENESTER, SAMTYKKER DU I OG ERKJENNER AT DIN BRUK AV DISSE SKJER PÅ EGEN RISIKO. VI AUTORISERER INGEN TIL Å GI NOEN FORM FOR GARANTI PÅ VÅRE VEGNE, OG DU BØR IKKE STOLE PÅ NOEN SLIK UTTALELSE. DETTE AVSNITTET SKAL OVERLEVE ENHVER OPPSIGELSE AV DISSE BRUKSVILKÅRENE.

12. Ansvarsbegrensninger

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller nedlasting av materiale som er lagt ut på det, eller på et nettsted som er knyttet til det.

HVERKEN operatøren, EIEREN AV NETTSTEDET, ELLER NOEN AGENTER, ANSATTE, OFFISERER, DIREKTØRER, LEDERE, LEDERE, AKSJONÆRER, ADVOKATER ELLER ANDRE REPRESENTANTER ELLER TILKNYTTEDE AV DE FOREGÅENDE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, DIREKTE, INDIREKTE, PUNITIVE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FOLGENDE SKADER ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL PERSONSKADE, DØDSFALL ELLER FØLELSESSKADE, SOM FØLGER AV ELLER PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED NETTSTEDET, INNHOLDET, TJENESTEN ELLER ANDRES PRODUKTER OG TJENESTER, OPPFØRSELEN TIL EN BRUKER AV NETTSTEDET ELLER INTERAKSJONER MELLOM BRUKERE AV NETTSTEDET (ENTEN OFFLINE ELLER ONLINE), ELLER MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER TJENESTEN, UANSETT OM DET SKYLDES KONTRAKT, ERSTATNING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, OG UANSETT OM DU VET, MISTENKER, HAR BLITT INFORMERT OM ELLER HAR VARSLET OSS OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FEIL ELLER FORSINKELSER I HENHOLD TIL DISSE BRUKSVILKÅRENE DERSOM SLIKE FEIL ELLER FORSINKELSER SKYLDES ÅRSAKER UTENFOR VÅR RIMELIGE KONTROLL, INKLUDERT NATURKATASTROFER, STATLIGE HANDLINGER ELLER UNNLATELSER, LOVER ELLER FORSKRIFTER, TERRORISME, STREIK ELLER ARBEIDSKONFLIKTER, SAMMENBRUDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, MASKINVARE- ELLER PROGRAMVAREFEIL, TRANSPORTSTOPP ELLER FORSINKELSER, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å SKAFFE FORSYNINGER ELLER MATERIALER.

I DEN UTSTREKNING NOEN ANSVARSBEGRENSNING SOM ER ANGITT I DETTE AVSNITTET IKKE KAN HÅNDHEVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL OPERATØREN, NETTSTEDETS EIER ELLER AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEDERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AKSJONÆRER ELLER ANDRE REPRESENTANTER FOR DET FOREGÅENDE UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR: (A) TAP ELLER SKADER SOM OVERSTIGER DET HØYESTE AV MINIMUMSBELØPET SOM KREVES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV; ELLER (B) INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER.

HVIS DU ER BOSATT I DELSTATEN CALIFORNIA, FRASKRIVER DU DEG CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SIER: "EN GENERELL ANSVARSFRASKRIVELSE OMFATTER IKKE KRAV SOM KREDITOR IKKE KJENNER TIL ELLER MISTENKER AT EKSISTERER I HANS ELLER HENNES FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR GJENNOMFØRINGEN AV ANSVARSFRASKRIVELSEN, OG SOM, HVIS HAN ELLER HUN HADDE KJENT TIL DEM, I VESENTLIG GRAD MÅ HA PÅVIRKET HANS ELLER HENNES OPPGJØR MED SKYLDNEREN.

DU ERKJENNER OG GODTAR AT DETTE AVSNITTET, "ANSVARSBEGRENSNINGER", ER EN AVTALT RISIKOFORDELING MELLOM DEG OG OSS. DU ERKJENNER AT DERSOM DU IKKE HADDE SAMTYKKET TIL DISSE ANSVARSBEGRENSNINGENE, VILLE VI IKKE HA LEVERT NETTSTEDET, MATERIALET, INNHOLDET ELLER TJENESTEN TIL DEG. DU OG VI ER ENIGE OM AT ANSVARSFRASKRIVELSENE OG ANSVARSBEGRENSNINGENE I DISSE BRUKSVILKÅRENE ER RETTFERDIGE OG RIMELIGE.

DISSE ANSVARSBEGRENSNINGENE SKAL GJELDE I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, OG SKAL GJELDE OGSÅ ETTER AT DISSE BRUKSVILKÅRENE OPPHØRER.

13. Modifikasjoner og endringer

Operatøren kan modifisere eller endre disse bruksvilkårene når som helst med eller uten forvarsel. Slike endringer eller endringer skal tre i kraft ved publisering av de modifiserte eller endrede bruksvilkårene på nettstedet. Du erkjenner og samtykker herved i at hvert besøk du gjør på nettstedet skal være underlagt de gjeldende bruksvilkårene, og fortsatt bruk av nettstedet eller tjenesten etter endring eller endring av bruksvilkårene bekrefter at du har lest, akseptert og avtalt å være bundet av slike endringer eller endringer.

14. Tvister mellom brukere

Hvis du har et rettslig krav eller søksmål mot en annen bruker av nettstedet eller tjenesten, samtykker du i å forfølge et slikt krav eller søksmål uavhengig av og uten krav fra oss, og du fritar oss fra alle krav, ansvar og skader som oppstår fra eller på noen måte er knyttet til kravet eller søksmålet.

15. Varsler

Operatøren eller nettstedseieren kan sende deg varsler og/eller markedsføringsmeldinger som følge av at du bruker nettstedet eller tjenesten. Brukere kan melde seg på og/eller velge bort slike varsler, meldinger eller markedsføringsmeldinger etter eget skjønn. Disse varslene, varslene og/eller markedsføringsmeldingene kan sendes via e-post, tekst (SMS eller MMS) og/eller push-varsler i nettleseren. Metoden for å melde seg av eller melde seg ut av slike varsler finnes i selve varselet, men generelt kan (i) push-varsler i nettleseren avmeldes ved å endre nettleserinnstillingene, (ii) e-postvarsler kan avmeldes ved hjelp av lenken "avmeld" i alle slike e-poster, og (iii) SMS-varsler kan avmeldes når som helst ved å svare "STOPP" på en slik tekstmelding.

16. Skadesløsholdelse

DU SAMTYKKER I AT DU SKADELØSER, FORSVARER OG SKADELØSER Operatøren, EIEREN AV NETTSTEDET, OG ALLE FORELDRER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, UNDERSELSKAPER, RELATERTE ENHETER, OFFISERER, DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE, AKSJONÆRER, KONTRAKTØRER, AGENTER, ANDRE REPRESENTANTER OG KUNDER AV FOREGÅENDE (SAMLET, "SKADESLØSHOLDTE PARTER") SKADESLØS FRA OG MOT ALLE FORPLIKTELSER, SKADER, KOSTNADER OG UTGIFTER, KJENTE OG UKJENTE, INKLUDERT ADVOKATHONORARER OG KOSTNADER (SAMLET KALT "TAP") SOM NOEN AV DE SKADESLØSHOLDTE PARTENE PÅDRAR SEG SOM FØLGE AV ELLER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV: (A) ETHVERT BRUDD ELLER PÅSTÅTT BRUDD FRA DIN SIDE PÅ DINE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER ELLER DISSE BRUKSVILKÅRENE; (B) ENHVER FAKTISK ELLER PÅSTÅTT KRENKELSE ELLER OVERTREDELSE FRA DIN SIDE AV EIENDOMSRETTIGHETER, IMMATERIELLE RETTIGHETER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL NOEN PART; (C) BRUDD ELLER PÅSTÅTT BRUDD PÅ ENHVER LOV, VEDTEKT, FORSKRIFT ELLER FORORDNING SOM SKYLDES ELLER ER RELATERT TIL DEG; (D) ENHVER FAKTISK ELLER PÅSTÅTT URETTFERDIG FORRETNINGSPRAKSIS, FALSK REKLAME, URIKTIG FREMSTILLING ELLER SVINDEL FRA DIN SIDE; (E) ENHVER FAKTISK ELLER PÅSTÅTT PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN OPPTREDEN ELLER BRUK AV NETTSTEDET ELLER TJENESTEN; (F) ETHVERT FAKTISK ELLER PÅSTÅTT BRUDD FRA DIN SIDE PÅ EN AVTALE ELLER FORPLIKTELSE DU HAR MED EN TREDJEPART, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANDRE BRUKERE AV NETTSTEDET ELLER TJENESTEN; (G) ENHVER HANDLING ELLER UNNLATELSE FRA DIN SIDE MED HENSYN TIL EN TREDJEPART, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FAKTISKE ELLER PÅSTÅTTE KRIMINELLE HANDLINGER ELLER ERSTATNINGSANSVAR. DETTE AVSNITTET SKAL IKKE KONSTRUERES SOM EN BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANDRE KRAV ELLER RETTSMIDLER SOM Operatøren, EIEREN AV NETTSTEDET, DE SKADELØSE PARTER ELLER ETTERFØLGERE ELLER ERSTATNINGSPARTNER TIL FOREGÅENDE KAN GJØRE KRAV PÅ ELLER HAR RETTIGHET TIL Å GJØRE KRAV PÅ.

Du samtykker også i å samarbeide så fullt ut som rimelig kreves i forsvaret av ethvert krav i henhold til dette avsnittet og tillater oss å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av en slik sak etter vårt skjønn.

17. Jurisdiksjon, gjeldende lov og begrensninger

Disse bruksvilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i delstaten California, med unntak av det lovverket som gjelder for lovkonflikter. Vi gjør ingen påstander eller forsikringer om at nettstedet er egnet eller kan lastes ned, åpnes eller på annen måte brukes utenfor USA. Du samtykker i at alle søksmål, handlinger eller prosesser som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse bruksvilkårene, kun skal anlegges i en delstatsdomstol eller føderal domstol i California i County of Orange, delstaten California, USA, innen ett år etter at hendelsene som gir opphav til kravet, begynte, ellers vil kravet ditt bli frafalt og foreldet for alltid. Du fraskriver deg herved enhver innvending du måtte ha nå eller i fremtiden mot fastsettelsen av verneting for en slik sak, handling eller prosedyre, og underkaster deg ugjenkallelig en slik domstols jurisdiksjon i en slik sak, handling eller prosedyre. Alle parter i et slikt søksmål, søksmål eller saksanlegg må navngis individuelt.

Det skal ikke foreligge noen rett eller hjemmel for at tvister kan behandles som gruppesøksmål eller gruppesøksmål på konsolidert basis eller på grunnlag av tvister som er anlagt i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten (for eksempel en privat advokat) eller andre personer i samme situasjon, med mindre loven du saksøker i henhold til bestemmer noe annet. Alle parter fraskriver seg ethvert krav om indirekte erstatning, følgeskader, straffeerstatning, eksemplarisk erstatning eller mangedoblet erstatning som oppstår som følge av en tvist med oss, med mindre loven de saksøker i henhold til bestemmer noe annet.

18. Klager på opphavsrett

Digital Millennium Copyright Act of 1998 ('DMCA') gir regressmuligheter for opphavsrettseiere som mener at materiale som vises på Internett krenker deres rettigheter i henhold til USAs lov om opphavsrett. Hvis du i god tro mener at innhold eller annet materiale som er vert for nettstedet krenker opphavsretten din, kan du (eller din agent) sende operatøren en melding der du ber om at slikt innhold eller materiale fjernes, eller at tilgangen til det blokkeres. Varselet må inneholde følgende informasjon: (a) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (b) identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede verket som hevdes å ha blitt krenket (eller hvis flere opphavsrettsbeskyttede verk som ligger på nettstedet er dekket av et enkelt varsel, en representativ liste over slike verk); (c) identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende eller gjenstand for krenkende aktivitet, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at operatøren kan finne innholdet eller annet materiale på nettstedet; (d) navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse (hvis tilgjengelig) til den klagende part; (e) en erklæring om at den klagende part i god tro mener at bruken av innholdet eller annet materiale på den måten det klages over, ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dennes agent eller loven; og (f) en erklæring om at informasjonen i meldingen er korrekt, og at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Hvis du i god tro mener at et varsel om brudd på opphavsretten urettmessig er rettet mot deg, tillater DMCA deg å sende operatøren et motvarsel. Varsler og motvarsler må oppfylle de til enhver tid gjeldende lovbestemte kravene i DMCA; se http://www.loc.gov/copyright for mer informasjon. Varsler og motvarsler med hensyn til nettstedet skal sendes til operatøren på adressen nedenfor.

Vær oppmerksom på at du kan bli erstatningsansvarlig (inkludert advokatsalær og andre kostnader) hvis du feilaktig hevder at innhold krenker opphavsretten din. Hvis du ikke er sikker på om materiale som er tilgjengelig på nettet, krenker opphavsretten din (det kan være beskyttet i henhold til unntak fra opphavsrettsloven, for eksempel rimelig bruk), anbefaler vi derfor at du kontakter en advokat før du sender inn et slikt krav. Vær oppmerksom på at en kopi av alle juridiske meldinger og krav (med dine personopplysninger) kan bli sendt til en tredjepart for publisering og kommentering. Denne kontaktinformasjonen er kun for rapportering av brudd på opphavsretten.

19. Brukertvister

Hvis vi ikke håndhever noen bestemmelse i disse bruksvilkårene, vil en slik manglende håndhevelse ikke anses som et avkall på noen bestemmelse eller rettighet overfor deg eller en bruker av nettstedet.

Hvis noen del av disse bruksvilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, vil denne delen etter vårt valg bli tolket så langt det er mulig for å gjenspeile partenes intensjoner, og resten av bestemmelsene vil fortsatt ha full gyldighet.

Disse bruksvilkårene og personvernerklæringen utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til din bruk av nettstedet og/eller tjenesten, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss med hensyn til dette.

Det hevdes herved at nettstedet og tjenesten er beregnet på og rettet mot USA, og det gis ingen garanti for at nettstedet eller tjenesten er i samsvar med reguleringsregimet og lokale lover i andre land.

Hver av operatøren og nettstedseieren kan overdra alle eller deler av sine rettigheter eller plikter i henhold til disse bruksvilkårene i forbindelse med salg av alle eller i det vesentlige alle eiendelene til en slik part (inkludert nettstedet og/eller driften) til en tredjepart uten å varsle deg; forutsatt at en slik tredjepart er forpliktet til å overholde vilkårene i slike bruksvilkår. Du kan ikke overdra disse bruksvilkårene uten skriftlig forhåndssamtykke.